Scientific Services

Onderzoek

Voor beroepsverenigingen en instellingen: ondersteuning en advies bij de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in de complementaire en integratieve zorg. Whole system research.

Educatie

Voor opleiders: Curriculumontwikkeling in CAM-wetenschapsvorming binnen WO en HBO
opleidingen. Afstudeerbegeleidingscripties praktijkonderzoek
Voor zorgprofessionals in de complementaire zorg: cursussen informatievaardigheden en research
literacy.

Teksten

Voor uitgevers: redactie- en teksten met een focus op integratieve en complementaire vormen van
zorg. Van literatuurresearch tot aan toegankelijke webteksten over onderzoek in het CAM-veld.
Verslaggeving van internationale ontwikkelingen in de evidence base voor natuurlijke zorg.

Get in Touch

Find us at the office

Ambt. Dorknoperlaan 17, 1336GA, Almere

Give us a ring

Fleur: 06-47092155  Mon – Fri, 8:00-22:00

Contact Us